Trochę o naszej przecinarce plazmowej do cięcia stali.

Przecinarka plazmowa SHP 130A HD to innowacyjne i nowoczesne urządzenie oparte na konstrukcji
bramowej.
Technologia „PerfectHole” opracowana przez AJAN pozwala na udoskonalonym współgraniu
uystawień i przepływów gazów z źródłem prądu.
Automatyczna konsola gazowa powiązana z sterowaniem cięcia CNC, oprogramowaniem, kartą
sieciową i servo zaworami. Fakt ten pozwala kontrolować takie parametry jak mieszanka gazów,
wysokość przebicia, ciśnienie gazów, wysokość cięcia, opóźnienie przebicia, napięcie łuku dla każdej
grubości ciętej stali i jej rodzajów. W efekcie otrzymujemy w pełni zautomatyzowaną przecinarkę
plazmową, która ułatwia proces cięcia stali wielokrotnie.

Funkcje pomiaru wysokości blachy do cięcia plazmowego

Jedynie AEP® używa potrójnej metody pomiaru wysokości blachy podczas cięcia plazmowego. Ta
opcja jest koniecznością do poprawnego wykorzystania możliwości maszyny.
1) Pomiar wysokości elektroniczny : używany przy silnie zabrudzonych , zardzewiałych ,
pomalowanych grubych stali.
2) Pomiar łukowy : używany przy silnie zabrudzonych, pomalowanych, zardzewiałych cienkich stali.
3) Pomiar napięciowy : wykorzystywany kiedy elektryczny kontakt pomiędzy palnikiem a płytą jest
możliwy. W celu przyśpieszenia osi Z istnieje możliwość połączenia go z metodą elektroniczną. Opcja
ta pozwala na zaoszczędzenie czasowe min. 1 godz. pracy w 1000 przebiciach.
Wszystkie te opcje są połączone poprzez pilot zdalnego sterowania.

System przy cięciu uwzględniający wysokość katody i elektrody

Opcja dostępna tylko w systemach AEP®. Elektroda zamontowana w palniku zużywa się podczas
przebić. Jest to jednoznaczne z spadkiem napięcia nawet do rzędu 20V. Spadek ten wykorzystywany
jest przy pomiarze wysokości cięcia. Przykładowo, palnik ustawiony na wysokości 3 mm od ciętej stali
jest w stanie uzyskać nawet do 1000 przebić. Opcja ta ma 3 funkcje.:
– THC OFF®
– THC ON®
– THC OTO®
Funkcja THC OTO®, łuk napięcia różnicowego podczas cięcia dla każdego przebicia umieszczony jest
w środku dyszy posiada punkt odniesienia. Zachodzi tu różnica w napięciu która przekształcana jest w
sterowniku CNC przecinarki plazmowej co koryguje automatycznie położenie palnika podczas cięcia
stali. Mając na uwadze, że w prawie wszystkich konkurencyjnych maszynach korekcja ta
wprowadzana jest za pomocą operatora sprawia, że cięcie plazmowe stali jest bardzo efektywne.
Funkcja MICROJOINT
Dostępna tylko w przecinarkach plazmowych do stali firmy AJAN. Warto nadmienić, że taka funkcja
ma zastosowanie od dłuższego w przecinarkach wysokiej klasy do cięcia stali przecinarkach
laserowych. Firma Ajan jest również producentem przecinarek laserowych. Funkcja MICROJOINT
działa na zasadzie chwilowego, płynnego obniżenia napięcia prądu podczas cięcia stali w zamiarze
celowego niedopalenia detalu. Operator przecinarki plazmowej z poziomu sterownika wprowadza
parametr dystansu co ile w mm ma być tzw. MICROJOINT. Warto mieć na uwadze, że podczas tej
funkcji łuk plazmowy podczas cięcia nie jest gaszony i na nowo odpalany co wpływa na żywotność
elementów eksploatacyjnych, dzięki temu cięty detal zostaje niedopalony tylko na niewielkiej
grubości stali np. przy wypalaniu stali 4 mm niedopalone będzie niespełna 0,8 mm grubości. Ułatwia
to operatorowi bardzo wyłamanie takiego detalu ciętego plazmą z arkusza blachy.
WAŻNE: funkcja ta dostępna jest w standardzie przecinarek plazmowych stosowanych do cięcia
jakościowego stali.